Bylo zjištěno, že ženy, které se obklopují zelení, žijí šťastnější a delší život

Není to zase tak dávno, kdy vědci zjistili, že život obklopený zdravou vegetací může výrazně prodloužit délku života člověka. Výzkumníci z Harvard TH Chan School of Public Health a Brigham and Women Hospital provedli studii, která trvala 8 let a analyzovala potenciální souvislost mezi mírou úmrtnosti a prosperující vegetací. A na co přišli?

Ženy, které žijí v místech obklopených více vegetací, mají výrazně nižší úmrtnost než ženy žijící v oblastech s menší vegetací. V zásadě se ženy, které žijí v zelenějším prostředí, těšily lepšímu duševnímu zdraví a úmrtností o 12% nižší než u lidí žijících v domech bez rostlin, v oblastech bez vegetace. Tato výhoda se samozřejmě netýká jen žen, ale z větší části byla studie prováděná právě na ženách.

V čem spočívá hlavní význam?

Základ tohoto vztahu spočívá v několika faktorech. Konkrétně lidé, kteří žijí obklopení zelení, mají nižší riziko deprese a mají i vyšší úroveň fyzické aktivity a snížené vystavení znečištění ovzduší. Peter James, hlavní autor studie a výzkumný pracovník na Harvard TH Chan School of Public Health, řekl: Překvapilo nás, že jsme pozorovali tak silná spojení mezi zvýšeným vystavením zeleně a nižší úmrtností. Ještě více nás překvapilo zjištění, že velká část zjevného přínosu z vysoké úrovně vegetace se zdá být spojena se zlepšením duševního zdraví.

Jiná studie, kterou provedla Dan Crouse z University of New Brunswick, spolu s dalšími vědci z Kanady a Spojených států, zahrnovala 1,3 milionu Kanaďanů ve 30 městech (muže i ženy). Vědci studovali data ze sčítání lidu z roku 2001 a porovnávali je s kanadskou databází úmrtnosti po dalších 11 let. Zjistili, že ti, kteří mají více stromů a vegetace ve svém okolí, měli o 8 až 12 procent nižší riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří nežijí obklopení zelení.

Obklopte se doma rostlinami

Pokud nemáte to štěstí a v okolí vašeho bydliště není dostatek rostlin, stále se můžete obklopit zelení tak, že svůj byt či dům ozdobíte pokojovými rostlinami. Pokud jde o pokojové rostliny, NASA vytvořila seznam nejpřínosnějších pokojových rostlin čistících vzduch, které můžete mít doma, mezi ně patří například kapradiny, tchynin jazyk, zelenec, datlovník, anglický břečťan a další. Levandule a jasmín jsou také velmi prospěšné a pomohou vám snadno se uvolnit a lépe usnout.Řekněte ostatním, co si myslíte