Znáte svou krevní skupinu? Tato informace je velmi důležitá, a dokonce vám může zachránit život

Fotografie: Freepik

Proč je u každého člověka důležité, aby znal svou krevní skupinu? Možná se to nezdá, ale tato informace vám může hodně pomoci.

Krevní skupina je něco, co má člověk dané již od narození a nelze ji měnit. Jedná se však o velmi důležitou informaci, která vám ve skutečně krizových situacích dokáže dokonce zachránit život. V tomto článku si dnes popíšeme, jak je to vůbec možné a jak lze zjistit do které krevní skupiny patříte?

Krevní skupiny

Možná vám pojem „krevní skupiny“ říká ještě něco málo ze školy, nebo od vašeho obvodního lékaře. Jedná se o skupiny, kam se lidé řadí podle toho, jaké vlastnosti mají jejich červené krvinky. Jedná se konkrétně o počty sacharidů a bílkovin v jejich buněčné membráně. Mezi nejznámější krevní skupiny patří AB0 a Rhesus faktor, známých ve však dokonce více než 50 skupin.

Krevní typy AB0

Nejznámější rozdělení lidských krevních skupin je podle jednotlivých antigenů, které jsou v krvi obsaženy. Jedná se o A a B a v každé skupině jsou tyto antigeny obsaženy v určité kombinaci.

  • Krev typu A obsahuje antigen A, a protilátky anti-B
  • Krev typu B obsahuje antigen B, a protilátky anti-A
  • Krev typu AB obsahuje antigen A i B a neobsahuje žádnou z protilátek čili ani anti-B ani anti-A
  • Krev typu 0 neobsahuje žádné antigeny, a obsahuje protilátky anti-A i anti-B

Rhesus faktor

Druhým velmi významným typem rozlišení krve je Rhesus faktor, který funguje na principu přítomnosti přesného typu antigenu. Těch je celkem asi kolem 40, ale opět existují některé, které jsou důležitější než jiné. Tyto antigeny jsou uloženy na třech genech a jedná se o:

  • Antigen C – genotypy CC nebo Cc
  • Antigen c – genotyp cc
  • Antigen D – genotypy DD nebo Dd
  • Antigen E – genotypy EE nebo Ee
  • Antigen e – genotyp ee

Nejsilnější z těchto antigenů je D, který je přítomen na povrchu červených krvinek a označuje se jako Rh+ nebo Rh-. Pokud má tedy někdo například krev A-, znamená to, že nemá ve svých červených krvinkách obsažen antigen D a nemůže tedy přijmout krev s označením Rh+, která tento antigen obsahuje. V těle by se proti němu totiž vytvořily protilátky a nastal by problém.

Znalost krevní skupiny

Jedná se o jeden z důvodů, proč je znalost své krevní skupiny velmi důležitá. Na základě toho totiž víte, jakou krev můžete či nemůžete přijmout a také vám to může pomoci v krizové situaci, kdy její aplikaci budete nutně potřebovat. Lékařům to totiž ušetří čas, který by vynaložili na její zjišťování a vám to tak může zachránit i život.

Fotografie: Depositphotos

Univerzální příjemci a dárciKrevní skupiny jsou důležité proto, že člověk s jednou krevní skupinou, může přijmout krev pouze od dárce, který spadá pod stejnou skupinu. Existují však lidé, kteří jsou v tomto směru univerzální. Ti, kteří mají krevní skupinu AB+, totiž mohou přijmout krev od kterékoliv jiné krevní skupiny. Naopak lidé s krevní skupinou 0-, jsou univerzálními dárci, jejichž krev je vhodná pro všechny ostatní skupiny.

Jak zjistit do které skupiny patříte?

Pokud ještě nevíte, do které krevní skupiny patříte, požádejte o pomoc vašeho praktického lékaře. Ten vás například může poslat na testování, které vám přesně řekne, do které z výše uvedených skupin se řadíte vy. Tato služba je však placená. Pokud však máte v plánu darovat krev nebo krevní plazmu, poskytnou vám tuto informaci v odběrovém centru po absolvování potřebných testů, a to zcela zdarma.

Zdroj: Healthline