Krevní skupina ovlivňuje pravděpodobnost nákazy virem SARS-CoV-2. Jedna konkrétní má výhodu

Fotografie: Depositphotos

Čtyři základní krevní skupiny ovlivňují náš život možná více, než si myslíte. Zajímavé je především zjištění, jaký vliv má typ krve na průběh nákazy koronavirem SARS-CoV-2.

Krev je životodárná tekutina, která roznáší živiny a kyslík k jednotlivým buňkám, odvádí odpadní látky a má i imunitní funkci. Když se objevil nový koronavirus covid-19, byl samozřejmě ihned podroben vědeckému bádání, aby se lidstvo mohlo lépe připravit na boj s pandemií. Genetikové třeba přišli na souvislost krevních skupin a rizika nákazy tímto virem.

Nuly jsou na tom lépe

Koronavirová pandemie, která se znenadání objevila na sklonku roku 2020 nejprve v Číně, odkud se roznesla do celého světa, je ve znamení přehlcení nemocnic covidovými pacienty. Vědce zajímalo, u koho se projeví těžký průběh nemoci. A zjistili dost zajímavou věc. Majitelé krevní skupiny 0 se zdají být ve značné výhodě. O celých 35 % mají menší riziko těžkých příznaků nemoci, tudíž méně často končí v nemocnicích na dýchacích přístrojích.

Fotografie: Pixabay

Krevní skupina A je rizikovější

Oproti tomu lidé s krevní skupinou A jsou na tom podstatně hůře. Právě u nich se těžký průběh nákazy virem covid-19 projevuje častěji, a o to o 45 %. Je tedy evidentní, že vliv genů zde sehrává důležitou roli. U typu krve A se více objevují shluky genů, jež souvisí s reakcí imunity a s enzymy ACE2. Zdá se, že právě ony jsou tím receptorem, který SARS-CoV-2 používá jako bránu pro vstup do organismu.

Genetika sehrává důležitou úlohu

Podle mínění vědců to vypadá na to, že genetika má v šíření viru a průběhu nemoci covid-19 dost důležitou roli. Vedle přidružených onemocnění, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak či obezita, jsou to právě geny, jež budou rozhodovat o tom, jestli člověk covidem-19 onemocní, nebo ne.

Fotografie: Pixabay

Znáte svoji krevní skupinu?

Za této situace je určitě dobré znát svoji krevní skupiny. Pokud jsou majitelé „áček“ více náchylní na vznik onemocnění SARS-CoV-2, jistě se u nich více vyplatí dodržovat opatření proti šíření nemoci. Za zvážení stojí i možnost očkování, které chrání proti těžkému průběhu. Proč jít nemoci naproti, když je tomu možné alespoň částečně zabránit?

Zdroj: ScienceDirect, Science & Vie

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]