Takto vás vnímají ostatní lidé kvůli tvaru vašeho obličeje. Jde o nově objevený psychologický jev

Fotografie: Depositphotos

Obličej je jako kniha, která nám může mnohé prozradit o osobnosti člověka. Jedním z faktorů, které mohou ovlivnit vnímání naší osobnosti, je tvar našeho obličeje. 

Obličej je jako otisk prstů – jedinečný a nositel mnoha tajemství. Od pradávných dob byl lidský obličej studován jako zrcadlo duše, které odhaluje hlubší charakterové vlastnosti a tendence jednotlivců. Jedním z fascinujících aspektů je jeho tvar. Jak zmiňuje Healthline, tvar obličeje včetně různých asymetrií je dán z části geneticky a z části životním stylem či dalšími faktory, to vše se pak odráží na vašich rysech. Od starověkých spisů až po moderní psychologické studie lidé zkoumali, jaký vliv má tvar obličeje na naše vnímání a chování.

Oválný tvar

Oválný tvar obličeje je dle webu Depor často spojován s rovnováhou a harmonií. Lidé s oválným obličejem jsou obvykle vnímáni jako vyvážené, diplomatické a přátelské osobnosti. Mají sklony k tomu, aby se snažili vyhýbat konfliktům a hledat společnou řeč s ostatními. Tento tvar obličeje je často spojován s charakteristickými rysy, jako jsou rovné linie čelistí a mírně zaoblené tváře.

Hranatý tvar

Hranatý tvar obličeje bývá považován za znak síly a odhodlání. Lidé s hranatým obličejem jsou vnímáni jako energičtí, cílevědomí a rozhodní jednotlivci. Obvykle jsou tito jedinci dobří v řešení problémů a prosazování svých názorů. Tento tvar obličeje je charakterizován výraznými liniemi čelistí a často i výrazným čelem.

Tohle o vaší osobnosti prozrazuje tvar ruky. Tento test povahy vám zodpoví všechny otázky

Kulatý tvar

Kulatý tvar obličeje je spojován s přátelskou a přívětivou osobností. Lidé s kulatým obličejem jsou často vnímáni jako příjemní, empatičtí a spolehliví jednotlivci. Mají sklony k tomu, aby se snažili udržovat harmonické vztahy s ostatními a vyhýbat se konfliktům. Tento tvar obličeje je charakterizován zaoblenými liniemi čelistí a obvykle i měkkými rysy.

Parta přátel
Fotografie: Freepik

Trojúhelníkový tvar

Trojúhelníkový tvar obličeje je často spojován s kreativitou a originalitou. Lidé s trojúhelníkovým obličejem jsou obvykle vnímáni jako nezávislí, rozhodní a kreativní jednotlivci. Často prosazují své názory a hledají nové a inovativní přístupy k problémům. Tento tvar obličeje je charakterizován širším čelem a užším dolním okrajem obličeje.

Srdcovitý tvar

Srdcovitý tvar obličeje je často spojován s emocionální a citlivou osobností. Lidé s srdcovitým obličejem jsou obvykle vnímáni jako soucitní, romantičtí a intuitivní jednotlivci. Mají sklony k tomu, aby se snažili porozumět pocitům ostatních a jednat s empatií. Tento tvar obličeje je charakterizován širším čelem a zaoblenými liniemi na dolní části obličeje.

Každý člověk je samozřejmě jedinečný a nelze obecně tvrdit, že tvar obličeje přesně určuje osobnost. Nicméně studium tvaru obličeje může poskytnout zajímavé náhledy na charakteristické vlastnosti jednotlivců a pomoci nám lépe porozumět lidem kolem nás. Na našem webu ZdravéStravování si přečtěte také článek o tom, co o vás prozrazuje tvar vaší ruky.

Vyrůstala v rodině lékařů, takže se již od raného dětství věnuje všemu, co je spojeno se zdravím. Během své profesn... [Více o autorovi]