Pro přežití mozkové mrtvice je klíčové včasné jednání okolí. Příznaky je možné poznat téměř okamžitě

Fotografie: Depositphotos

Rozpoznání příznaků mrtvice a rychlé vyhledání léčby může vést k lepšímu výsledku. Příznaky se mohou objevit zcela bez varování.

Mozková mrtvice je stav, kdy dochází k náhlému poškození mozku. To může být způsobeno buď ucpáním, nebo prasknutím cévy v mozku, což vede k nedostatku kyslíku a živin v mozkových tkáních. Existují dva hlavní typy mrtvice: ischemická mrtvice a hemoragická mrtvice. Ischemická mrtvice se objevuje, když se céva ucpe, což zabraňuje průtoku krve do mozku. Hemoragická mrtvice se objevuje, když céva praskne a krev se vylije do mozku. Mrtvice jsou jedním z nejčastějších příčin smrti a invalidity po celém světě, říká doktorka Payal Kohli.

Jak rozpoznat příznaky mrtvice

Čím dříve se člověku s mrtvicí dostane péče, tím lepší pravděpodobně bude jeho výsledek. Z tohoto důvodu je užitečné znát příznaky mrtvice, abyste mohli rychle jednat. Příznaky mrtvice se mohou lišit v závislosti na tom, jaký typ mrtvice se vyskytuje a která část mozku je poškozena. Obecně vzato, příznaky mrtvice mohou zahrnovat:

  • náhlou ztrátu citlivosti nebo pohyblivosti jedné části těla, jako je ochrnutí jedné poloviny obličeje, končetiny nebo ztráta citlivosti v ruce nebo noze,
  • potíže s řečí nebo poruchy řeči, jako je sluchová porucha, neschopnost mluvit nebo říct slova správně,
  • ztrátu zraku nebo zhoršené vidění v jednom nebo obou očích,
  • závratě, třes nebo nestabilitu,
  • bolest hlavy nebo intenzivní migrénu,
  • ztrátu koordinace nebo rovnováhy,
  • náhlou ztrátu vědomí nebo zmatenost.

Je důležité poznamenat, že některé příznaky mrtvice mohou být méně výrazné nebo se mohou objevit postupně, takže je důležité být pozorný k jakýmkoliv změnám ve zdravotním stavu. Například někteří lidé mohou mít jen slabou ztrátu citlivosti nebo pohyblivosti v jedné části těla, zatímco jiní mohou mít těžší ochrnutí. Stejně tak potíže s řečí nebo poruchy řeči mohou být méně patrné nebo se mohou projevovat jen jako potíže s komunikací nebo s vyslovováním slov.

Také je důležité věnovat pozornost jakýmkoliv změnám ve zdravotním stavu, protože i malé nebo pozvolné změny mohou být příznaky mrtvice. Například pokud se objeví potíže s řečí nebo poruchy řeči, i když jsou méně výrazné, mohou být prvním příznakem mrtvice. Stejně tak pokud se objeví ztráta citlivosti nebo pohyblivosti v jedné části těla, i když je méně výrazná, může být prvním příznakem mrtvice.

mozek hlava
Fotografie: Freepik

Čas hraje hlavní roli

Jakmile zjistíte příznaky mrtvice, je důležité okamžitě zavolat záchrannou službu nebo zavolat na tísňovou linku 112. Lékaři budou schopni posoudit stav pacienta a poskytnout odpovídající léčbu. Zachovejte klid a poskytněte záchranné službě co nejvíce informací o stavu pacienta a o tom, co se stalo. Snažte se uklidnit postiženou osobu a poskytnout jí podporu. Připravte pacienta na transport a udržujte ho v poloze, ve které se nacházel, když se objevily příznaky mrtvice. Je důležité rychlá reakce, protože čas je klíčový pro minimalizaci možných následků.

Zdroj: Healthline