S nástupem mrtvice člověku doslova dochází slova. Příznaky zahrnují potíže s řečí i bolesti hlavy

Fotografie: Depositphotos

Mezi příznaky mrtvice patří náhlá a silná bolest hlavy, ochrnutí nebo potíže s mluvením. Tyto problémy jsou způsobeny tím, že se do části mozku nedostane dostatek krve.

Mrtvice, také nazývaná cévní mozková příhoda, je vážný zdravotní stav, který nastává, když je přívod krve do určité oblasti mozku přerušen nebo omezen. Toto může nastat z důvodu ucpané cévy, jež brání průtoku krve do mozku, nebo krvácení do mozku. Bez dostatečného přísunu krve a kyslíku do postižené oblasti mozku dochází podle odborníků k poškození mozkových buněk a tkání.

Příznaky mrtvice

Existují dvě hlavní formy mrtvice: ischemická a hemoragická. Ischemická mrtvice je nejčastější formou a představuje asi 85 % všech případů. Vzniká, když je céva ucpaná krevní sraženinou nebo jiným materiálem, což brání průtoku krve. Hemoragická mrtvice nastává, když se céva v mozku protrhne a dojde k vnitřnímu krvácení.

Příznaky mrtvice se mohou lišit v závislosti na tom, která část mozku je postižena. Běžné příznaky zahrnují náhlou slabost nebo ochablost v jedné polovině těla, nesrozumitelnou řeč, náhlou ztrátu zraku, narušenou rovnováhu a koordinaci, silné bolesti hlavy, zmatenost a problémy s vnímáním.

Prevence mrtvice zahrnuje zdravý životní styl, jako je pravidelná fyzická aktivita, vyvážená strava, omezení konzumace alkoholu, nekouření a správná kontrola vysokého krevního tlaku, diabetu a dalších rizikových faktorů.

mozek sraženina
Fotografie: Freepik

Léčba mozkové mrtvice

Cílem akutní léčby je zachránit život a co nejvíce minimalizovat škody. Typ léčby závisí především na tom, zda byla mrtvice způsobena krevní sraženinou nebo krvácením. Pokud byla způsobena krevní sraženinou, lékaři se ji obvykle snaží co nejrychleji rozbít pomocí léků nebo katétru. Krvácení do mozku je třeba rychle zastavit, někdy i operací. Další léčba a sledování pak závisí na závažnosti mrtvice, typu následků, které mrtvice měla, a na výsledcích dalších vyšetření.

Rehabilitace

Pro většinu lidí je velmi důležité, aby po prodělané mrtvici znovu získali pohyblivost, svalovou sílu, řeč a nezávislost. Klíčové je také obnovení emoční rovnováhy. Existují různé rehabilitační programy s různým obsahem. Mezi hlavní prvky rehabilitace patří logopedie, fyzioterapie a kondiční trénink, které se snaží minimalizovat případné fyzické postižení a naučit se s ním zacházet. Ergoterapie zahrnuje učení se, jak úspěšně zvládat výzvy v každodenním životě co nejlépe, navzdory omezením.

Život po mrtvici

Je normální, že se lidé po mrtvici cítí smutní a depresivní. V závislosti na tom, jak závažná mrtvice byla, může mít obrovský dopad na život člověka. Lidé, kteří dříve žili samostatně a nyní se musí spoléhat na pomoc druhých, se musí s následky mrtvice nejprve vyrovnat – a to jak s psychickými důsledky, tak i s praktickými problémy v každodenních situacích.

Rehabilitační léčba může lidem po mrtvici pomoci získat zpět část jejich nezávislosti. Většině lidí a jejich rodinám se daří postupně se co nejlépe přizpůsobit změnám v jejich životě.

Zdroj: National Library of Medicine

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]