Příznaky vysokého krevního tlaku, které by rozhodně neměly ujít vaší pozornosti

Fotografie: Depositphotos

Jednou z rozšířených civilizačních chorob je vysoký krevní tlak. Nevýhodou je, že člověk nemusí dlouho poznat, že jím trpí.

Než vás vysoký krevní tlak přivede k lékaři, nemusí se navenek projevovat vůbec žádnými symptomy. Hypertenze nebolí, o to je záludnější. Pokud už se objeví příznaky související s vysokým krevním tlakem, mohou být zaměněny za jiné potíže. Naučte se rozpoznávat situace, které značí problémy s tlakem. Více prozradila lékařka Jenneh Rishe.

Vysoký krevní tlak škodí tělu

Neléčená hypertenze má bohužel na svědomí nemoci srdce, onemocnění ledvin a často i vznik infarktu či mozkové mrtvice. Tepny a cévy kornatí a ateroskleróza nenechá na sebe dlouho čekat. V důsledku hypertenze trpí i oči. Je proto ve prospěch člověka se s ní co nejdříve obrátit na lékaře a začít vhodnou léčbu.

Silná bolest hlavy

U vysokého krevního tlaku může být jako příznak silná bolest hlavy. Tu je ale možné zaměnit za migrénu či tenzní bolesti hlavy. Poznávacím znamením je to, že po užití léků proti migréně bolest hlavy zmizí. Je-li ale způsobena hypertenzí, léky na ni nezabírají.

Únava a zmatenost

Problémy se srdcem většinou způsobují extrémní vyčerpání. Není divu, když srdce není v pořádku, a přitom má nadále tolik pracovat. Únava je takového rázu, že člověka vyčerpávají i běžné denní povinnosti. I to by mělo varovat, že se s tělem něco děje.

Fotografie: Depositphotos

Problémy se zrakem

Vysoký krevní tlak způsobuje závratě a nepravidelné vidění. Může poškodit nervy v oční sítnici, což postupně vede ke ztrátě zraku. Každé nejasné vidění patří do rukou lékaře. U něho je pak možné přijít na pravou příčinu potíží.

Bolest na hrudi

Když člověk trpí vysokým krevním tlakem a ještě o tom neví, může se u něho objevit bolest na hrudi. Ta někdy bývá i následkem poruchy trávení. Bolest a tlak v srdci od hypertenze vystřelují směrem k horní části paže a někdy až do čelisti.

Potíže s dýcháním

Plíce a srdce pracují ve vzájemné koordinaci a jejich společným cílem je dodávka kyslíku do organismu. Jestliže začne mít problémy srdce, projeví se to i na plicích, a to většinou obtížným dýcháním v důsledku sníženého průtoku krve.

Nepravidelný srdečný tep

U pacientů s vysokým krevním tlakem se velmi často objevuje nepravidelný srdečný tep, tzv. arytmie. Ta je velmi nebezpečná právě kvůli možnosti vzniku infarktu nebo mozkové mrtvice. Každá nepravidelnost tepu tedy patří do rukou lékařů.

Krvácení z nosu

U hypertoniků se může často spouštět krev z nosu. Jestliže tedy na tento problém člověk trpí, určitě by si měl nechat přeměřit krevní tlak a vyloučit riziko jeho zvýšení. Jinak krev z nosu teče i při alergiích, při nachlazení nebo při suchosti nosní sliznice.

Fotografie: Depositphotos

Výše uvedené příznaky by člověk neměl brát na lehkou váhu a pokud se u něho objeví, je na místě návštěva praktického lékaře. Neléčený vysoký krevní tlak má totiž nebezpečné následky. A přitom k jeho léčbě stačí správně nastavené léky, jejich pravidelné užívání a kontrola tlaku buď u lékaře, nebo v domácích podmínkách.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]