Juvenilní idiopatická artritida: Příznaky, které je třeba bedlivě sledovat a včas zasáhnout

Fotografie: Depositphotos

Artritida není jen onemocnění starší generace, jak by se na první pohled mohlo zdát. Může jí onemocnět i mladý člověk, dokonce i dítě.

Juvenilní idiopatická artritida je poměrně agresivní nemocí. Dochází při ní k poškození kloubů, zároveň má nemoc negativní dopad na růst a vývoj kostí. Je tomu tak proto, že napadá zejména děti a mládež do 16 let. Podle jakých příznaků je možné poznat, že jí člověk trpí? Více prozradila lékařka Nancy Carteron.

Co je to juvenilní idiopatická artritida

Při onemocnění juvenilní idiopatickou artritidou dochází ke zduření a hypertrofii synoviální výstelky. Ta pokrývá krček v místech, kde probíhají tepenné větve zásobující hlavici kloubu. Ta má u rostoucího mladého člověka důležitý úkol, je zdrojem výživy hlavice. Cévy se vlivem zánětlivých buněk ucpávají a dochází ke vzniku deformit kloubních konců kostí.

Jaké formy juvenilní artritidy existují

Nemoc postihuje zejména malé děti a dospívající. Zahrnuje přitom několik forem:

 • Systémová artritida: Říká se jí také Stillova choroba. Jedná se o těžké systémové postižení velkých končetinových kloubů a drobných kloubů ruky. Může docházet k abnormalitám růstu a celkového vývoje dítěte, lokálním poruchám růstu. Během onemocnění se objevuje horečka nad 39 °C a tachykardie.

 • Oligoartritida: Toto zánětlivé onemocnění mívá nízkou intenzitu, postihuje 4 nebo méně kloubů na dolních končetinách. Většinou jsou to kolena, hlezno, loket. Klouby bývají oteklé, teplejší, minimálně bolestivé, objevuje se ranní ztuhlost kloubu.
 • Polyartritida: Mívá pozvolný začátek, postihuje kolena, zápěstí, lokty, hlezna, kyčelní klouby. Může se objevit postižení krční páteře.
Fotografie: Pixabay

Jaké jsou příznaky juvenilní artritidy

Základem diagnostiky je vyšetření dítěte a zhodnocení anamnézy. Bohužel žádné laboratorní vyšetření neumí diagnózu potvrdit a mají úlohu jen pomocnou. Mezi typické příznaky patří:

 • ztuhlost kloubů,
 • bolest kloubů a svalů,
 • viditelný otok kloubu,
 • obtížná chůze,
 • horečka,
 • kožní vyrážka,
 • nevysvětlitelná ztráta hmotnosti,
 • vyčerpanost.

Jak se juvenilní artritida léčí

Základem léčby juvenilní artritidy je úprava stravování dítěte. Je nutné omezit potraviny, které by mohly zánět zhoršovat. Dietní opatření tedy obsahuje zvýšený příjem zeleniny a vyloučení zpracovaných potravin. Předepsány bývají také nesteroidní protizánětlivé léky, které snižují otok a bolesti. Dítěti bývá předepsána i lázeňská terapie a rehabilitační péče.

Zdroj: Healthline