Cukrovka a Alzheimerova choroba: Vědci zkoumají faktor důležitý pro obnovu mysli a regulaci hladiny cukru v krvi

Fotografie: Freepik

Cukrovka, stejně jako Alzheimerova choroba, patří mezi nejčastější onemocnění v seniorském věku v rozvinutých zemích. Vědci se proto ve svých výzkumech zaměřují na příčiny vzniku těchto onemocnění.

V jedné z posledních studií se prokázal vztah mezi působením cholesterolu na mozek a možností oddálení vzniku demence v souvislosti s Alzheimerovou chorobou. Tyto poznatky mohou vést k cílené a úspěšné léčbě.

Souvislost mezi cukrovkou a Alzheimerovou chorobou potvrzena

Vědci již našli řadu důkazů propojující cukrovku typu 2 s Alzheimerovou chorobou. Diabetes zvyšuje riziko vzniku demence, pro nemocné tímto onemocněním je proto vhodné snižovat toto riziko kontrolou hladiny krevního cukru, fyzickým pohybem a mentálními aktivitami. Při cukrovce totiž dochází k poškození krevních cév, což je rizikový rys pro vznik vaskulární demence.

Fotografie: Freepik

Alzheimerova choroba – cukrovka 3. typu?

Vzhledem k tomu, že má podle vědců až 80 % pacientů s Alzheimerovou chorobou inzulínovou rezistenci, případně již rozvinutý diabetes 2. typu, nebojí se někteří z nich hovořit o Alzheimerově chorobě jako o cukrovce 3. typu. Neznačí to ovšem, že lidé bez cukrovky nemohou onemocnět demencí, protože u Alzheimerovy choroby jde o inzulínovou rezistenci samotného mozku, u cukrovky 2. typu o inzulínovou rezistenci těla.

Zvýšená hladina cukru vede k poruchám cholesterolu

Cukrovka se může rozvinout při zvýšené hladině glukózy v krvi, kdy inzulín již není schopný regulovat její hladiny. To vede na druhé straně i k destabilizaci hladiny cholesterolu. To je právě i případ Alzheimerovy choroby, při které tyto změny působí primárně na mozek.

Obě onemocnění tak mají společného jmenovatele. „Cílem je identifikovat sloučeniny vedoucí k rozvoji obou onemocnění a zvrátit tak rozvinutí onemocnění,“ upřesňuje Gregory Thatcher, profesor farmakologie a toxikologie na Arizonské univerzitě.

Rizikové faktory jsou shodné

Při zvýšené hladině špatného cholesterolu dochází k jeho přenosu do jater, které jej mají odstranit za pomoci apolipoproteinu E (APOE). Bohužel právě tento protein APOE hraje ústřední roli při vzniku Alzheimerovy choroby vedoucí k demenci, obdobně je rizikovým faktorem pro vznik diabetu 2. typu. Stojí také za celou škálou kardiovaskulárních onemocnění, které jsou nejčastější příčinou úmrtí v civilizovaném světě. K tomu dochází vlivem APOE i oslabením dalšího vysílače cholesterolu, pro který mají vědci označení ABCA1.

Posílení vysílačů cholesterolu je naděje

Transport cholesterolu do všech částí těla je klíčový a při nesprávném fungování dochází k přílišné koncentraci cholesterolu v mozku. Cílem vědců je proto zlepšit funkci ABCA1 v těle, protože nemá vliv na játra. V březnu tohoto roku vědci zveřejnili článek v časopise EBioMedicine, který se v této souvislosti zaměřuje na molekulu CL2-57, která umí stimulovat ABCA1, navíc má pozitivní účinky na játra a plazmatické triglyceridy. Díky tomu se zlepšuje glukózová rezistence, ale také dochází k úbytku hmotnosti. Odborníci proto doufají, že tento směr výzkumu bude správný a povede k adekvátní léčbě cukrovky i Alzheimerovy choroby.

Zdroj: ACS Publications

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]