Příznaky blížící se smrti: Liší se postupem posledního týdne, dne i hodiny

Fotografie: Depositphotos

Poslední fáze života bývá často náročná, obzvláště pokud je doprovázena nemocí. Stejně jako ostatní etapy života, má i tato část specifické příznaky.

Téma posledních dnů života člověka je velmi citlivé a může být pro některé lidi obtížné. Obzvláště pokud pečujete o osobu blízkou nebo se vás tato skutečnost momentálně jinak osobně dotýká, bývá emočně dosti náročné. Péče o blízkou osobu v poslední fázi života není snadná, říká doktorka Arefa Cassoobhoy. Ať už nesete veškerou zodpovědnost a staráte se o ni doma, nebo tu pro ni jen chcete být, pravděpodobně si kladete otázku, co vás čeká.

Jak poznáte blížící se smrt 

Projevy blížící se smrti závisejí na mnoha proměnných, včetně nemoci nebo stavu, ve kterém se člověk nachází. Každý člověk navíc může mít v této době jiné symptomy a reakce a nemusí se projevovat vždy stejným způsobem, přece jen každý člověk je jiný. Je tedy důležité respektovat individuální zkušenost každého člověka. Nicméně existují některé obecné symptomy a znaky, které se v poslední fázi života vyskytují:

  • extrémní slabost a únava,
  • snížená chuť k jídlu a pití,
  • změny v dechu, jako například zrychlení, zpomalení, nepravidelnost nebo plytkost dechu,
  • změny srdečního rytmu, jako například zrychlení, zpomalení nebo nepravidelnost srdečního tepu,
  • změny vědomí nebo povědomí o okolí, jako je zmatenost či nápadná ospalost,
  • změny v pocení, jako je nadměrné pocení nebo naopak jeho nedostatek ,
  • změny v močení nebo stolici,
  • změny v kůži, jako je bledost, modřiny nebo zarudnutí,
  • změny v chování, jako je například ztráta zájmu o okolí nebo naopak větší potřeba pozornosti a kontaktu s blízkými.

Blížící se smrt 

Výše zmíněné symptomy jsou poměrně obecné a mohou se vyskytnout hodiny až týdny, či dokonce měsíce před smrtí. Mohou se objevit a zmizet nebo se vyskytovat trvale. Opět zde hraje velkou roli jedinečnost každého člověka. Bližší časový rámec však lze obecně rozdělit následovně.

Týdny před koncem života

Jedny z prvních příznaků obvykle souvisejí s pocitem jakési rezignace. To může zahrnovat pocit smutku, beznaděje a nechuť k tomu, co pro ně dříve bývalo důležité. Lidé mohou mít také menší zájem o interakci s ostatními lidmi a cítit potřebu stáhnout se do sebe. Často také vzpomínají na své dřívější životní zážitky, obzvláště z dětství a mládí. Nápadná je také ztráta chuti k jídlu, celková slabost a narůstající únava.

Dny před koncem života

Slabost a únava se obvykle prohlubují a člověk většinu času prospí. Celkově dochází k útlumu a je omezený i pohyb a interakce s okolím. Člověk nemusí mít chuť vůbec mluvit a nemusí reagovat na konverzaci nebo rozruch. Co se týče smyslů, sluch se s největší pravděpodobností nezmění, ale může dojít ke zhoršení zraku.

Hodiny před koncem života

V této fázi se již organismus jakoby vypíná. Dýchání je obvykle hlučné a s delšími intervaly mezi nádechy. Člověk může mít skelné oči, studené ruce a nohy, jejich pokožka může měnit barvu. Pulz bývá již slabý a dochází k náhlým změnám vědomí (náhle jsou zcela při vědomí a během chvilky zase nereagují). Předpokládá se, že posledním smyslem, který slábne, je sluch. I když je váš blízký v bezvědomí, pravděpodobně vás stále slyší.

Ve chvíli smrti

V okamžiku smrti se zastaví dýchání, tep již není patrný a krevní tlak klesá. Pokud zůstanou oči otevřené, zorničky se obvykle rozšíří. Když se tělo uvolní, mohou se vyprázdnit střeva a močový měchýř. V důsledku usazování krve kůže postupně zbledne a získá voskovitý vzhled. Po smrti se někdy mohou objevit drobné pohyby rukou, nohou nebo hlasivek, případně slzy v očích.

truchlení
Fotografie: Freepik

Jak můžete svým blízkým v poslední fázi života pomoci

Kromě péče o fyzickou stránku nezapomínejte ani na tu duševní a duchovní. Pokud si chtějí povídat, naslouchejte, konverzaci podporujte, ale vyhýbejte se stresujícím tématům. V případě že nereagují nebo nejsou při vědomí, předpokládejte, že vás slyší a mluvte přímo k nim. Pomoci může také fyzický kontakt, jako držení ruky nebo položení ruky na rameno. 

Pusťte oblíbenou hudbu a neignorujte nebo nepřerušujte myšlenkové pochody umírajícího. Mějte na paměti též duchovní potřeby. Pokud se vaši blízcí chtějí rozloučit, dovolte jim to a vyjádřete jim svou lásku. Nepopírejte realitu, může vám to oběma zajistit klid. Po jejich odchodu si dopřejte čas na truchlení, a pokud potřebujete pomoc, neostýchejte se ji vyhledat.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]