8 jógínských suter podle Pataňdžaliho – pro začátečníky

obrázek: pixabay.com

Jóga se stala po celém světě uznávaným způsobem cvičení, které je spojeno s meditací a uvolněním těla a mysli. Pataňdžali je autorem jóga súter, které učí o základní filozofii jógy. Staly se také základem pro mnoho odvětví jógy, jako je například džňána jóga, bhakti jóga či hatha jóga. Podívejte se s námi na to, co základní Pataňdžaliho jógové sútry obsahují.

Jama

Jóga není jen cvičením, je to způsob bytí individuálního a universálního. Jde o to najít jednotu ducha a těla a harmonii, která vede ke šťastnému životu. Základem je tzv. jáma, která se týká vašeho jednání. Základem je sebekontrola a disciplína, která by nám v životě neměla chybět. Jama obsahuje hledání morálních principů, žít život bez závisti, ve štěstí a s pozitivní energií. Základem je nesobeckost, nenásilnost a pravdivost.

Nijama

Základem nijamy je vývoj duchovních hodnot založených na čistotě, soucitu, askezi, studiu a oddanost tzv. nejvyššímu Pánu.

Asána

Třetí sútra je založena na fyzickém cvičení a jogínských pozicích. Jedná se o vývoj správného držení těla. Fyzické praktiky nejen působí velmi pozitivně na vaše fyzické zdraví, ale i to spirituální.

Pránájáma

Pránájáma je založena na vývoji dýchání, vdechu, výdechu a zadržení dechu. Na správném dýchání pracujete nejen během meditace, ale také při cvičení jógy, pro kterou je správné dýchání nepostradatelné.

Pratjáhára

Vás učí ovládání smyslů. To je možné, pokud budete cvičit jógu každý den a pravidelně meditovat a soustředit se na svůj dech. Díky tomu se zlepší vaše koncentrace a ovládání vašich smyslů.

Dhárana

Znamená to, že se budete soustředit jen na určitou část, kterou právě vykonáváte a nebudete mít tzv. rozlétanou mysl. Dhárana vás učí soustředěnosti.

Dhjána

Dhajána je sedmou na řadě a provádí se skrze meditaci, při které se dostáváte z reality a soustředíte se jen na sebe a svou mysl.

Samádhi

Může být snadno popsána jako stádium blaha. Ztrácíte své ego a začínáte existovat jako člověk čistý a nevinný.