Jak se zbavit nepříjemného a nevzhledného problému v podobě bradavic? Existuje hned několik možností

Fotografie: Freepik

Papilomy jsou nepříjemné benigní útvary, které se mohou šířit na určitých místech vašeho těla. Možností odstranění je hned několik, říká lékař Gerhard Whitworth.

Ať už jste se setkali s bradavicemi na kterémkoliv místě, jedná se o velmi nepříjemné benigní útvary virového původu, které při rozbití krvácí. Nejčastěji se objevují v oblasti krku, trupu, pod prsy, v podpaží nebo vnitřní oblasti paže. Problém představují také na prstech, kde jsou velmi nevzhledné. Existuje však několik, ať už domácích, tak i odborných léků na tyto problémy.

Nošení náhrdelníků může podpořit množení papilomů

Množení bradavic nebo papilomů může znamenat zhoršení imunity kůže. Na krku se tyto nepříjemné útvary množí také kvůli nošení náhrdelníků nebo jiných šperků v této oblasti. Za papilom lze obecně označit malý benigní nerakovinotvorný útvar, který vzniká v tenkých, plochých buňkách v tkáni. Jejich vznik je způsoben lidským papilomavirem, a častěji se nazývají bradavice.

Papilom nacházející se v ústech a krku

Nejčastěji se objevuje u lidí ve věku 30-50 let, může se však ukázat po celý život. Místo vzniku je většinou v prostoru kolem úst, na jazyku, rtech a na vnitřním povrchu tváří. Nejběžnější formou této infekce je měkká, stopkatá hmota s několika výběžky. Tvary mohou být různé, například dlouhé a ostré nebo krátké a zaoblené. Některé připomínají svým tvarem i barvou malinu, jiné zase květák. Vše záleží na tom, kolik keratinu je v dané části kůže.

Virová příčina

Papilomy způsobuje kmen viru HPV a v současné době je jich známo 170. Liší se od rakovinotvorných, které mohou zasáhnout genitálie a děložní hrdlo. Mezi ty nejagresivnější patří například HPV 16 a 18. Typy s označením 6, 7 a 11 se ve většině případů podílejí na potogenezi kožních papilomů, které jsou známé jako bradavice. Ty představují nízká rizika, protože nezpůsobují prekancerózní léze a jen zřídka procházejí do rakoviny.

Fotografie: Freepik

Tyto malé nádory mohou často zmizet, a to převážně u mladých lidí, u kterých si proti nim tělo vytvoří imunitu. Ve vyšším věku se naopak může na těle vytvářet více bradavic, protože tělu obecně klesá imunita. V některých zdravotních stavech, zejména tedy v těhotenství, může docházet k množení papilomů v oblasti krku, trupu a submamární drážky.

Možná léčba kožního papilomu

Léčbu těchto nepříjemných virových onemocnění je nejlepší probrat s odborníkem. V tomto oboru je možné se obrátit přímo na dermatologa, který je kvalifikovaný v diagnostice a hodnocení papilomů. Nejčastějším řešením tohoto problému je kontrolovatelné odstranění, protože náhodné prasknutí může představovat riziko infekce. V některých případech může dojít také k riziku karcinogenní transformace, to však může odhalit pouze lékař.

Fotografie: Freepik

Možné metody chirurgického odstranění

Pomocí chirurgického zákroku se nejen můžete zbavit nevzhledného papilomu, ale také tím zabráníte jeho šíření. V současné době se dají tyto problémy vyřešit pomocí několika lékařských zákroků. Jedním z nich je kauterizace, která se provádí tak, že se spálí tkáň a následně se seškrábne pomocí kyretáže. Využít se dá také laserová chirurgická metoda, který využívá pro zničení papilomu laserové světlo. Poslední možnost představuje kryoterapie nebo zmrazení bradavičnaté tkáně.

Chemické odstranění papilomu

Pro odstranění papilomu lze využít také některé chemické látky, které spolehlivě slouží právě k tomuto účelu. Jedná se například o kyselinu salicylovou, trichloroctovou, 5-fluorouracil, kantaridin a další. K odstranění plochých bradavic je dobré použít peelingová činidla, jako je tretinoin, kyselina mléčná nebo kyselina salicylová. Některé tyto chemické látky může aplikovat sám pacient, k jiným je potřeba odborný dohled lékaře.

Fotografie: Freepik

Většina těchto látek je agresivních a jsou schopny spálit normální kůži, je proto důležité postupovat opatrně. Látky je nutné aplikovat opakovaně několik týdnů nebo i měsíců. V určitých případech je dobré po aplikaci látky postižené místo namočit do horké vody, aby se usnadnilo pronikání chemikálií přímo do zasažené oblasti.

Chemické odstranění může být také pomocí zmrazení, které však musí provádět zkušený a vyškolený lékařský personál. Nejčastěji se k tomu využívá tekutý dusík, který se na místo stříká nebo nanáší pomocí vatového tamponu. Tato metoda se nejčastěji využívá u plantárních, filiformních bradavic a bradavic nacházejících se pod nehty.

Existuje i určitá prevence

Podle jasných důkazů hraje důležitou roli v prevenci proti vzniku infekcí HPV řada základních vitamínů a živin. Jedná se například o vitamín B12, C, E, reinol, beta a alfa-karoten, lykopen, lutein / zeaxanthin a kryptoxanthin. K dispozici jsou také různé druhy vakcín, které se doporučují podávat ve věku 9-12 let, nejpozději však do 25 let.

Fotografie: Freepik

Nakažlivost

Průzkumy ukázaly, že velké množství kožních papilomů hlavy a krku není nakažlivých. To ovšem neplatí o jiných bradavicích. U většiny případů je prognóza papilomů způsobených infekcí HPV obvykle dobrá, ale může dojít k recidivě. Určité podtypy HPV mohou způsobit vulvární intraepiteliální dysplazii, cervikální dysplazii a rakovinu děložního čípku. Objevily se také vertikální přenosy lidského papilomaviru z matek na kojence.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]