Důchodkyně se chtěla zbavit bolesti. Místo toho krutě naletěla na tento nejnovější trik podvodníků

Fotografie: Depositphotos

Mnoho seniorů hledá účinné způsoby, jak se zbavit bolesti. Jarmila ze Vsetína věřila reklamě na bezplatný magnetický náramek, který měl údajně přinést úlevu. 

Příběh paní Jarmily začíná jako mnoho jiných – s důvěrou a nadějí v účinnost nového produktu. Když se setkala s reklamou slibující bezplatný magnetický náramek, který měl přinést úlevu od bolesti během pár vteřin, neváhala a objednala si ho, jak informoval deník Blesk. Reklama ji přesvědčila, že jde o zázračný produkt dostupný zdarma, ale realita byla úplně jiná. Namísto úlevy od bolesti ji čekalo nepohodlí a zklamání, když zjistila, že náramek nejenže nefunguje, ale navíc za něj musela zaplatit 570 Kč.

Falešná reklama na zázračný náramek

Bolest ustupuje během pár vteřin… Bezplatný magnetický náramek funguje, i když všechny ostatní metody selžou!“ Přesně tato reklama zlákala paní Jarmilu ze Vsetína. Objednala si ho, ale zjistila, že nebyl ani zázračný, ani zdarma. Nakonec ji stál 570 Kč.

Zajímalo mě to, tak jsem zavolala. Telefon byl obsazený a asi za půl hodiny mi volala paní s tím, že mi náramek zdarma pošle a několik minut mluvila. Dozvěděla jsem se, že mi ho přivezou a zaplatím 570 Kč. Nabízela, že mi pošle dva náramky, což jsem odmítla. Chtěla jsem jen jeden pro syna,“ vyprávěla Jarmila. Náramek obdržela, ale protože ho syn nechtěl, rozhodla se ho nosit sama.

mobilní telefon
Fotografie: Pixabay

„Je to ale hrůza. Mám 56 kilogramů a štíhlou ruku. Náramek je roztažitelný, ale když se navléká, tak dílky s ostrými hranami skřípnou kůži na ruce, a to i pak při pohybu. Nedá se to nosit. A o výsledku léčebném ani nemluvím,“ podotkla. „Je to šmejd a chci varovat ostatní, aby se nenapálili. Ráda bych se dozvěděla váš názor, zda je 570 Kč za náramek ‚zdarma‘ v pořádku. Kamínky nebo z čeho to je, které byly zasazeny ve vnitřní části náramku, odpadaly. Pár červených jsem našla,“ přiblížila.

21letá dívka skončila kvůli zívnutí v nemocnici. Tato častá chyba jí způsobila bolestivé následky

Právo na odstoupení od smlouvy

Paní Jarmila uzavřela distanční smlouvu, tedy smlouvu na dálku. Ze zákona lze od takto uzavíraných smluv odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Jelikož prodejce nepoučil paní Jarmilu o tomto právu, prodlužuje se lhůta k odstoupení na jeden rok a 14 dní.

stará žena
Fotografie: Freepik

Odstoupení může paní Jarmila učinit telefonicky či elektronicky, i když písemná forma by byla průkaznější. Pro dodržení lhůty stačí oznámení o odstoupení doručit prodejci nejpozději poslední den lhůty. V případě neshody může paní Jarmila využít službu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci, kterou lze zahájit přes webový formulář na stránkách inspekce (adr.coi.cz).

Že různé magnetické pomůcky jsou spíše trikem různých podvodníků a jejich reálný účinek na bolest se rovná placebu, dokládá i souhrnná vědecká studie z roku 2007. A jak zmiňuje Healthline, nošení magnetů obecně sice nepřináší žádné blahodárné efekty, ale běžně ani neškodí. To se však netýká jedinců s kardiostimulátorem, u nichž by mohlo dojít k narušení funkce tohoto přístroje.

Vyrůstala v rodině lékařů, takže se již od raného dětství věnuje všemu, co je spojeno se zdravím. Během své profesn... [Více o autorovi]