Aneurysma o sobě dává vědět jasnými signály. Patří mezi ně i bolest hlavy a studený pot

Fotografie: Phee / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication

Aneurysma je patologické zvětšení nebo vydutí cévy, které může být vážným zdravotním rizikem, pokud není diagnostikováno a řádně ošetřeno.

Aneurysma nejčastěji postihuje mozkové cévy a může způsobit různé příznaky, jako je prudká bolest hlavy, ztráta vědomí, zrakové problémy nebo nevolnost. Diagnóza zahrnuje zobrazovací metody, jako je MRI, CT nebo angiografie, případně při podezření na krvácení může být prováděna lumbální punkce. Léčba závisí na velikosti, umístění a stavu pacienta. Možnosti zahrnují chirurgický zákrok, endovaskulární metody a správu rizikových faktorů, říká doktor Seunggu Han.

Jaké příznaky sledovat?

Příznaky aneurysmatu se liší podle typu a umístění. Je důležité vědět, že aneurysmata, která se vyskytují v těle nebo v mozku, obvykle nemají žádné příznaky, dokud neprasknou.

Příznaky prasklého aneurysmatu

Aneurysmata, která se vyskytují v blízkosti povrchu těla, mohou vykazovat příznaky otoku a bolesti. Může se také vytvořit velký útvar. Příznaky prasklého aneurysmatu se liší v závislosti na jeho umístění.

Mozkové aneurysma

Příznaky prasklého aneurysmatu v mozku začínají náhlou a nesnesitelnou bolestí hlavy. Mezi další příznaky mohou patřit např. problémy se zrakem, dvojité vidění, citlivost na světlo, , ztráta vědomí, nevolnost a zvracení.

Aneurysma aorty

Příznaky aneurysmatu aorty závisí na tom, zda se vyskytuje v hrudníku nebo v břiše. Při prasknutí aneurysmatu hrudní aorty mohou příznaky zahrnovat náhlou a silnou bolest na hrudi, bolest zad, výrazný pokles krevního tlaku a necitlivost končetin. Prasklá výduť břišní aorty může způsobit následující příznaky:

  • náhlou a silnou bolest břicha nebo dolní části zad
  • zrychlený srdeční tep
  • závratě nebo točení hlavy
  • dušnost
  • studený pot

Co je to netěsnící aneurysma?

Krev může z aneurysmatu unikat, aniž by došlo k jeho prasknutí. K netěsnosti aneurysmatu dochází, když se malé množství krve uvolňuje přes ztenčenou stěnu tepny. Tato událost se někdy nazývá „strážní krvácení”, protože často předchází významnějšímu prasknutí aneurysmatu.

Příznaky unikajícího aneurysmatu jsou podobné příznakům prasklého aneurysmatu, i když nemusí být tak závažné. Netěsnící aneurysma v mozku může někdy vyvolat takzvanou „strážní bolest hlavy”, což je varovné znamení, že může brzy dojít k potenciálně smrtelnému krvácení do mozku.

vyšetření CT
Fotografie: Freepik

Prevence skličujících migrén na dosah ruky: Mezi časté spouštěče patří i silné světlo a zvuk

Jak se aneurysma diagnostikuje

Diagnostické nástroje používané ke zjištění poškození tepny často závisí na místě problému. Většina mozkových aneurysmat je nalezena náhodně, často při zobrazování mozku, kdy se hledají jiné stavy, například otřes mozku. Váš lékař vás může odeslat ke specialistovi, jako je kardiolog nebo cévní chirurg.

CT vyšetření a ultrazvuk jsou běžná zobrazovací vyšetření používaná k diagnostice nebo nalezení nepravidelností cév. CT vyšetření využívá rentgenové záření k vyšetření vnitřku vašeho těla. Lékař tak může vidět stav cév a případné ucpávky, výdutě a slabá místa, která se mohou uvnitř cév nacházet.

Zdroj: Healthline, Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]