Věděli jste, že modré světlo ovlivňuje vaše zdraví? Přečtěte si, jak!

obrázek: strengthsensei.com

Pokud jste si v poslední době kupovali brýle či prohlíželi digitální aplikace, mohli jste si všimnout produktů, které tvrdí, že snižují expozici modrého světla. Proč je tedy nutné toto světlo omezit?

Kde se modré světlo vlastně bere?

Přes den pravděpodobně nepřemýšlíte nad tím, kolik má vámi vnímané světlo barev, nicméně pokud se večer podíváte buď na smartphone, laptop či plochou televizi, můžete si všimnout modrého nádechu. Důvodem je osvětlení modrými LED diodami, které jsou obzvláště bohaté na modré světlo, což je vlastně viditelné světlo s vlnovou délkou na elektromagnetickém spektru, jež se pohybuje od 380 do 500 nanometrů. Dokonce i LED žárovky a další kompaktní žárovky produkují spoustu modrého světla – na rozdíl od starších typů žárovek.

Jaké jsou následky sledování modrého světla?

Největším zdrojem modrého světla je slunce – nicméně, to nám není k dispozici 24/7 – zatímco světlo z digitálních zařízení a žárovek je – a to je právě ten problém. Modré světlo vám narušuje spánek, což vede ke snížení mozkové funkce. Dále vám poklesne melatonin v těle, což má za následek dokonce i vznik rakoviny.

Sledování obrazovek několik hodin denně způsobuje oční napětí, což má za následek rozmazané vidění, suché oči a také i bolesti hlavy. Kromě toho také není jasné, zda sledování obrazovek a vnímání modrého světla nepředstavují pro vaše oči zvláštní riziko.

Buďte opatrní!

I přesto, že modré světlo není pro naše oči tak škodlivé jako světlo ultrafialové, stále mají vlastnosti k tomu, aby vám nenávratně zničily zrak. Zatím ještě není důkaz tohoto poškození, nicméně některé výzkumy naznačují, že lidé, kteří mají nízkou hladinu určitých antioxidantů v krvi mohou být více náchylní k makulární degeneraci způsobenou právě modrým světlem.