Tohle o vaší osobnosti prozradí délka malíčku. Na tyto otázky jste již dlouho chtěli znát odpovědi

Fotografie: Duncan Grieve / Public domain

Podle palmistiky, starověké metody výkladu linií ruky, skrývá váš malíček neuvěřitelná tajemství. Zjistěte, co jeho délka prozrazuje o vaší osobnosti.

Malíček je pátým prstem ruky a je nejméně často používaným prstem ze všech pěti prstů. Jako nejmenší prst se nachází vedle prsteníku. Ve srovnání s ostatními prsty má malíček nejmenší rozsah pohybu, jak uvádí web Healthline. Ovšem tento prst může prozradit mnohé o vaší osobnosti. Podle palmistiky může délka a poloha malíčku odrážet různé aspekty vaší povahy, emocionálního stavu nebo zdravotního stavu. I když se jedná spíše o zábavnou teorii než o vědecký fakt, mnoho lidí najde zajímavé srovnání mezi tím, jak se cítí a jak vypadá jejich malíček.

Co o vás prozradí malíček

Co kdyby vaše ruce nebo prsty mohly sdělit více o vaší budoucnosti nebo osobnosti? Co byste se chtěli dozvědět jako první? Již staletí se například předává myšlenka, že leváci jsou inteligentnější než praváci. Doktorka Deborah Weatherspoon uvádí, že některé studie tento předpoklad dokonce potvrzují, ač jiné jej naopak vyvrací.

V současné době se mnozí psychologové shodují na tom, že naše prsty, zvláště jejich velikost, tvar a uspořádání, mohou odhalit něco o naší osobnosti a charakteru. Ale co přesně nám naše prsty prozrazují? Dnes se podíváme na malé prsty, které navzdory své malé velikosti mohou říci mnohem více, než byste si mohli myslet. Zjistěte, co o vás váš malíček může prozradit podle délky vůči prsteníčku:

Tvar chodidla prozradí o osobnosti více, než jste kdy mohli tušit

Zároveň s posledním článkem prsteníčku

Osoby s tímto typem malíčku jsou charakterizovány silnou důrazem na loajalitu a poctivost. Jsou citlivé a někdy mají obtížné vyjadřování svých emocí a důvěru v druhé. Snaží se prezentovat jako silné a nezávislé osoby ve svém okolí.

srdce láska
Fotografie: Freepik

Nelítostně nesnášejí lži a pokrytectví a jsou zasaženy nespravedlností. Tyto jednotlivce charakterizuje velké srdce a touha pomáhat druhým. Jsou vytrvalí a dokončují to, co začnou, i když to není vždy snadné. Nakonec mají rádi smích a baví se v životě.

Delší než poslední článek prsteníčku

Osoby, jejichž malíček zasahuje nad poslední článek prsteníčku jsou známy svou věrností a oddaností. Jakmile si myslí, že našly toho pravého partnera, rychle se do něj zamilují a věnují mu veškerou svou pozornost a lásku. Jsou předvídavé a dobře naslouchají, avšak vyjádření svých emocí jim může přinášet obtíže.

Lidé často nemohou plně pochopit jejich povahu, protože zůstávají záhadní. Jsou ambiciózní a nevzdávají se snadno, často jdou za svými sny. Musí však být opatrní, protože mohou snadno vstoupit do konfliktů s ostatními. Je důležité, aby se naučili řídit svou energii.

Kratší než poslední článek prsteníčku

Tyto osoby jsou tolerantní a otevření lidé, kteří se nebojí bránit své okolí jako ochránci. Jsou otevření dialogu a ctí názory ostatních. Mají velké srdce, nezachovávají zášť a jsou ochotni rychle přiznat své chyby. Jsou pragmatičtí a dobře si uvědomují své cíle v životě.

Také oceňují, když ostatní vědí, že se na ně mohou vždy spolehnout. Avšak tato jejich povaha může být pro některé problematická, protože ostatní mohou považovat jejich laskavost a vlídnost za projev slabosti. Na našem webu ZdravéStravování si můžete také přečíst článek, který se zabývá tím, co může prozradit o vaší osobnosti tvar vašeho chodidla.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]