Rady a tipy

Důvody proč doma začít recyklovat a jak to nejefektivněji dělat

20. dubna 2020 Gabriela K Rady a tipy

Recyklace představuje opětovné používání věcí, které již dosloužily, zkrátka když tyto věci nepřijdou nazmar, ale ještě se praktickým způsobem využijí. Patří zde i třídění odpadu, protože tento krok pomůže šetřit energii vynaloženou na výrobu zcela nového výrobku. Samozřejmě se tím také snižuje množství materiálu, který by jinak končil na skládce. Recyklace pomáhá chránit životní prostředí a šetří neobnovitelné přírodní zdroje. […]