Svět zachvacují pandemie i epidemie vcelku pravidelně. V historii existují i ty, o kterých se raději moc nemluví

Fotografie: Shutterstock

Lidská historie je propletená řadou epidemií i pandemií. Z mnohých nemocí se časem stala běžná onemocnění, jiné však zůstaly nebezpečné.

V současné chvíli zmítá svět pandemie covidu-19, která trvá již déle než rok. Ačkoliv prozatím nevypadá, že by se blížila ke konci, sílí hlasy, které poukazují na to, že bychom se s novým virem měli naučit žít. A co víc, že virus mutuje tak, že se z něj stává běžné respirační onemocnění. (Od této varianty jsme ovšem pravděpodobně ještě daleko.) Vzpomněli byste si, jaké světové epidemie či pandemie zdecimovaly lidstvo nejvíce? Podle některých zdrojů jsou nejznámějšími ty následující.

Fotografie: Freepik

Epidemie jsou datovány již od starověku

Zmínky či důkazy o různých epidemiích jsou dostupné již od období starověku. Archeologové odkryli hromadný hrob v Číně (naleziště je nazýváno Hamin Mangha), kde bylo naskládáno ohromné množství těl. Podle parametrů naleziště archeologové usoudili, že nemocné (či mrtvé) nanosili tehdejší lidé do jednoho z vesnických domů, a ten následně zapálili. O epidemii značí mj. i přítomnost dětských koster.

Fotografie: Wellcome blog post / Creative Commons / CC BY

Za množství epidemií je zodpovědná také bakterie Yersinia pestis, jenž vyvolává závažné onemocnění – mor. V lidské historii jsou zmiňovány zejména tři takovéto události – Justiniánský mor (propukl roku 541 a v nejhorších měsících epidemie umíralo i 5 000 nemocných denně), Černá smrt (kolem 1346-1353, mor zdecimoval až polovinu evropské populace) a velký Londýnský mor (mezi lety 1665-1666. Zahynulo kolem sta tisíc lidí a mor byl roku 1666 následován velkým Londýnským požárem).

Dnes „běžná“ chřipka dříve decimovala lidstvo

Na konci devatenáctého století zažil svět chřipkovou pandemii. Ta vypukla v roce 1889 a trvala do roku 1890. Během této doby na chřipku zemřelo přes 1 milion lidí. Epicentrum pandemie bylo v Rusku, přičemž virus se rychle rozšířil do Evropy i zbytku světa. Ještě vážnější byla pandemie španělské chřipky, která si mezi lety 1918-1920 vyžádala na 100 milionů obětí. Zajímavostí je, že epicentrum nemoci nikdy nebylo ve Španělsku, pouze tamní tisk mohl, jako jeden z mála, o nemoci volně psát.

Fotografie: National Museum of Health and Medicine US / Creative Commons / CC BY

Koncem 20. století začínáme datovat epidemie a pandemie, které má současné lidstvo stále na zřeteli. Uveďme pandemii AIDS, která propukla roku 1981 a trvá dodnes (doposud si vyžádala na 35 milionů životů), pandemii prasečí chřipky v letech 2009-2010 (na pandemii je zajímavé, že postihla zejména mladší věkové skupiny), epidemii eboly mezi lety 2014-2016 nebo epidemii viru zika, která trvá již šest let.

Zdroj: LiveScience

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]