Riziko selhání ledvin se s přibývajícím věkem stupňuje. Šanci zvyšuje také obezita

Fotografie: Depositphotos

Selhání ledvin je závažným zdravotním stavem, který může mít různé příčiny a postihuje různé věkové skupiny. Existuje několik rizikových faktorů, jež mohou ke vzniku selhání ledvin přispět. 

Selhání ledvin je vážným zdravotním stavem, který postihuje miliony lidí po celém světě. Ledviny jsou vitálním orgánem, jenž hraje klíčovou roli v udržování rovnováhy tělesných tekutin, filtraci odpadních látek z krve a produkci důležitých hormonů. Když ledviny přestanou správně fungovat, dochází k akumulaci toxických látek v těle, což může mít závažné důsledky pro celkové zdraví. Existuje několik klíčových rizikových faktorů, které mohou přispět k vzniku selhání ledvin, říká doktorka Alana Biggers.

Kdy mohou selhat ledviny?

Existuje několik klíčových rizikových faktorů, které mohou přispět ke vzniku selhání ledvin. Jedním z hlavních faktorů je vysoký krevní tlak. Trpíte-li dlouhodobě vysokým krevním tlakem a nedostatečně ho řešíte, cévy a ledviny mohou být vážně poškozeny, což může nakonec vést k selhání ledvin.

Diabetes je dalším významným rizikovým faktorem. Vysoká hladina cukru v krvi, která je charakteristická pro diabetiky, dlouhodobě poškozuje ledviny a snižuje jejich schopnost správně fungovat. Kontrola cukrovky a pravidelné sledování ledvin jsou důležité pro prevenci selhání ledvin u diabetiků.

Některá zánětlivá onemocnění, jako je lupus nebo zánětlivá onemocnění střev, mohou také způsobovat vážné poškození ledvin. Tyto stavy zvyšují zánět v těle a mohou vést ke ztrátě funkce ledvin časem. Obezita je dalším faktorem, který se spojuje se zvýšeným rizikem selhání ledvin. Obezita představuje zátěž pro celé tělo, včetně ledvin, a zvyšuje pravděpodobnost vzniku vysokého krevního tlaku, diabetu a dalších faktorů, které přispívají k selhání ledvin.

model ledviny
Fotografie: Unsplash

Kardiovaskulární onemocnění, jako jsou srdeční selhání, ischemická choroba srdeční a cévní onemocnění, jsou také spojena se zvýšeným rizikem selhání ledvin. Tyto stavy mají negativní dopad na cévy v ledvinách a mohou vést k postupnému selhání funkce ledvin.

Koho selhání ledvin ohrožuje nejvíce?

Věkové skupiny s největší šancí na selhání ledvin mohou být různé v závislosti na příčinách selhání ledvin. Například u dětí se častěji vyskytuje vrozené selhání ledvin, zatímco u dospělých jsou častější příčiny spojené s výše uvedenými rizikovými faktory.

Fotografie: Freepik

Obecně lze říci, že se stoupajícím věkem se zvyšuje riziko selhání ledvin. Starší lidé mají vyšší pravděpodobnost, že budou mít některý z rizikových faktorů, jako je vysoký krevní tlak, diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění. Nicméně selhání ledvin nemusí být omezeno pouze na starší věkové skupiny a může se vyskytovat i u mladších lidí s jinými predispozicemi nebo zdravotními problémy. Je důležité dbát na prevenci a sledování rizikových faktorů bez ohledu na věk.

Zdroj: Healthline, National Library of Medicine

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]