Každá modřina není nevinná, u některých byste měli zpozornět. Může se jednat o ohrožení života

Fotografie: Depositphotos

Možná jste nevěděli, že mezi modřinami existují značné rozdíly. Některé z nich by vás dokonce měly vyburcovat k návštěvě lékaře, protože indikují zdravotní obtíže, říká doktorka Deborah Weatherspoon.

Během svého života se s nějakou formou krevního výronu setká každý. Nejčastěji se jedná o klasické modřiny, avšak v některých případech se můžete setkat i s hematomy či s ekchymózou. Poslední ze jmenovaných indikuje závažný zdravotní stav, který vyžaduje (minimálně) lékařskou prohlídku. Naučte se tato jednotlivá poranění rozeznávat a zjistěte, proč vznikají, respektive čím jsou způsobena. Možná zjistíte, že byste si na kontrolu měli dojít i vy.

Naučte se vnímat rozdíly mezi krevními výrony

Pravděpodobně jste se nikdy nepotřebovali zajímat o rozdíly mezi jednotlivými druhy krevních výronů. Ovšem určitá znalost je namístě, protože některé krevní výrony mohou indikovat závažné onemocnění. Asi nejběžnější a zároveň nejčastější jsou klasické modřiny, někdy označované jako podlitiny. Vznikají z různých příčin, přičemž opět tou nejčastější je poškození krevních cév následkem tupého úderu – příkladem může být pád z kola, nabourání do nábytku apod.

Fotografie: Freepik

Druhým typem krevních výronů jsou hematomy. Ty jsou o poznání vážnější, avšak ne vždy život ohrožující. Nejnebezpečnější jsou nicméně v oblasti hlavy. Hematomy jsou krevní výrony tvořící se v hlubších vrstvách tkáně a jsou spojené s otokem v místě poranění. Často jsou také velmi bolestivé. Hematomy obecně vznikají v důsledku prudkého a silného nárazu, popřípadě ve spojitosti s opakovanými údery do jednoho místa – za příklad může sloužit autonehoda.

Ekchymóza nebolí, ale přesto je závažná

Posledním ze zmiňovaných typů krevních výronů je tzv. ekchymóza. V tomto případě se jedná o nebolestivý, plochý až skvrnkovitý krevní výron. Ekchymóza je jedním z druhů tzv. purpury. Purpura jsou krevní výrony ve vrchní vrstvě kůže, přičemž mohou mít několik velikostí – od drobných teček (petechie), přes velikost mincí (sugilace), větších skvrn (ekchymóza) až po velké skvrny (sufusie).

Ekchymóza je pak nejvážnější ze všech tří popisovaných typů krevních výronů. Vzniká v důsledku městnání krve následkem silné komprese (například škrcení, dávení apod.), nebo jsou její příčinou různé zdravotní obtíže – imunitní onemocnění, poškození cév nebo trombopenie (nízký počet krevních destiček v krvi). Trombopenie pak vzniká i v důsledku některých vážných onemocnění, jako je leukémie, srpkovitá anémie či Hodgkinův lymfom. Ve všech případech se jedná o vážný stav, který vyžaduje lékařský dohled.

Fotografie: Freepik

Na rozdíl od klasických modřin či krevních výronů, které jsou zpočátku namodralé či nafialovělé, se ekchymóza objevuje v podobě jasně červených skvrn. V případě, že na své kůži zpozorujete takto jasné skvrny, které vznikly „bez příčiny“, mělo by to pro vás být vždy výzvou k návštěvě lékaře. Pokud užíváte antikoagulační léky či kortikosteroidy, měli byste lékaře vyhledat ještě rychleji, protože váš stav by se mohl rychle zhoršit.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]