Vánoce: radostná setkání i hromady plastů. Jděte na to letos chytře

Fotografie: Depositphotos

Advent, tedy předvánoční období, je plné příprav. Vaříme, pečeme, uklízíme a nakupujeme a balíme dárky. Oproti zbytku roku stoupá právě v tomto období Vánoc a oslav nového roku množství vyprodukovaných odpadů.

Kromě tun balicích papírů z vánočních dárků zůstane po příchodu Ježíška v domácnostech i obrovské množství plastů – tedy materiálu, bez kterého si mnoho z nás neumí život představit.

I o Vánocích bychom ale měli myslet na to, že pro jeho správné následné zpracování je důležitá jeho odpovídající likvidace.

S roztříděním (nejen) plastových obalů vám pomohou recyklační značky, které najdete na obalech. Pojďme si dnes posvítit právě na obaly z plastu.

Životní prostředí z plastů nejásá, konstruktéři ano

Je tomu již několik dekád, kdy se na londýnské průmyslové výstavě objevila nová hmota se zvláštními vlastnostmi. Byla tvrdá jako rohovina, a přitom ohebná jako kůže. Psal se rok 1862 a jen málokoho v té době asi napadlo, že tato zvláštní hmota představuje zásadní krok – znamenal počátek výroby plastů.

Její vynálezce Alexander Parkes v té době pravděpodobně také neměl tušení, jakou revoluci tento materiál způsobí. Dnes se s plasty setkáváme doslova a do písmene na každém kroku, proto bychom měli vědět, jak je správně třídit, abychom snížili zátěž pro životní prostředí.

Recyklační značky na plastech pomohou s dalším zpracováním

Každý obal, nejen ten plastový, je označen takzvanou recyklační značkou – jedná se o grafický symbol, obvykle doplněný o textovou zkratku (ta říká, o jaký materiál se jedná), nebo o číselné označení, případně kombinaci obojího.

Recyklační značky, které jsou na obalech, nám mohou pomoci při třídění odpadu do správné sběrné nádoby na odpad, aby následně došlo k jejich recyklaci, a tím i k ochraně životního prostředí.

S jakými recyklačními značkami se tedy můžeme u plastů setkat?

  • PET 1 – snad nejznámější recyklační značka, zároveň značka označující materiál nejvhodnější k recyklaci – polyethylentereftalát. Je zkratkou pro termoplasty a kromě PET lahví může být uvedena i na sáčcích, fóliích nebo polyesteronovém oblečení.
  • HDPE 2 – udává plast s vysokou hustotou (sem patří i „mikroten“), dále obalové fólie, varné sáčky, kojenecké lahve či víčka od PET lahví.
  • PVC 3 – zkratka pro polyvinylchlorid, nejrozšířenější plast na světě. Zde bychom měli na třídění opravdu dbát, protože se jedná o materiál, který uvolňuje toxické látky. V žádném případě proto nesmí být spalován.
  • LDPE 4 – značí polyethylen používaný zejména k výrobě igelitových tašek či plastových přepravek.
  • PP 5 – zkratka pro polypropylen, často využívaný v potravinářství či v textilním průmyslu.
  • PS 6 – značí polystyren, který se používá k výrobě plastových příborů, nápojových kelímků, polystyrenových výplní či stavebních materiálů.
  • PS 7 – sem spadají všechny ostatní plasty, které nebyly uvedeny ve skupinách výše.

Jak vidíte, recyklačních značek pro plasty není zase tolik. Zkuste se je naučit a buďte nejen o Vánocích třídicími experty plastového odpadu. A pamatujte, že správné třídění má opravdu smysl, jen tak se k nám může odpad vrátit v nové podobě.