Reakce těla po aplikaci morfia: Případné vedlejší účinky musí lékaři hlídat

Fotografie: Depositphotos

Morfium je silné opioidní analgetikum, které se často používá k léčbě silné bolesti. Patří mezi nejúčinnější léky, ale také má potenciál pro závislost a mnoho nežádoucích účinků. 

Bolest je nepříjemný pocit, který může mít mnoho příčin a může ovlivňovat kvalitu života. V případech silné a neúnosné bolesti je důležité najít účinnou léčbu. Jedním z nejúčinnějších léků na bolest je morfium. Morfium patří mezi opioidní analgetika, což znamená, že působí na nervový systém a zmírňuje bolest. Nicméně, morfium také může mít nežádoucí účinky a může způsobovat závislost, proto je důležité porozumět jeho účinkům a použití pouze pod lékařským dohledem, říká doktor Alan Carter.

Z čeho je morfium

Morfium je alkaloid, což je přirozená látka, která se vyskytuje v opiu, jež je získáváno z makových slupek. Tento alkaloid byl poprvé izolován v roce 1804 německým farmaceutem Friedrichem Wilhelmem Adamem Sertürnerem. Od té doby se morfium stalo jedním z nejúčinnějších léků proti silné bolesti a používá se ve zdravotnictví po celém světě.

Jaké jsou druhy morfia

Morfium je lék, který patří do skupiny opioidních analgetik, jež se používají k léčbě silné bolesti. V závislosti na způsobu aplikace může být k dispozici několik různých forem morfinu.

První možností je orální forma, což znamená, že se morfium užívá ústy. Tato forma se obvykle používá při delší léčbě chronické bolesti. Další možností je intravenózní aplikace, což znamená, že se lék podává přímo do žíly injekcí. Tento způsob aplikace se používá v případech akutní bolesti, kdy je potřeba rychlý účinek.

morfium, injekce
Fotografie: Freepik

Morfium může být aplikováno také podkožně, což znamená, že se injekčně podává pod kůži. Tento způsob aplikace se obvykle používá, když je intravenózní aplikace nemožná. Existuje také rektální forma, kdy se morfium podává do konečníku pomocí čípku. Tento způsob se používá především u pacientů, kteří nejsou schopni užívat léky ústy nebo injekcí. Každá forma morfinu má své výhody a nevýhody, a proto je důležité, aby lékař zvolil nejvhodnější způsob aplikace pro každého jednotlivého pacienta.

Nežádoucí účinky morfia

Mezi nejčastější vedlejší účinky morfia patří zácpa, nevolnost, zvracení, pocení, ospalost a závratě. Tyto vedlejší účinky jsou obvykle mírné a mohou být snadno regulovány změnou dávky nebo způsobu podání léku.

Nicméně, morfium také může způsobit vážné vedlejší účinky, jako je například dýchavičnost, snížení krevního tlaku, zpomalení srdečního rytmu a ztráta vědomí. Tyto vedlejší účinky mohou být velmi nebezpečné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Dalšími vedlejšími účinky morfia jsou zvýšená citlivost na bolest, deprese, úzkost, halucinace a nespavost. Tyto účinky jsou obvykle vzácné a vyskytují se především u pacientů užívajících vysoké dávky morfia po delší dobu.

Morfium také může způsobit závislost a abstinenční příznaky, zejména při dlouhodobém užívání. Mezi tyto příznaky patří podrážděnost, úzkost, bolest svalů a kloubů, nespavost a pocení. Proto je důležité morfium užívat pouze pod lékařským dohledem a dle předepsaného dávkování.

V neposlední řadě může morfium ovlivnit také kognitivní a motorické schopnosti, což může mít negativní dopad na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje. Proto je důležité být opatrný při užívání morfia a neprovádět činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost, dokud nevíte, jak váš organismus na lék reaguje.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]