Do Prahy jezdí za špičkovou léčbou onkologičtí pacienti z celého světa

Fotografie: Depositphotos

Již přes 10 let funguje v areálu nemocnice Na Bulovce Protonové centrum — moderní klinika specializovaná na léčbu rakoviny pomocí protonové radioterapie. Tuto léčebnou metodu plně hradí zdravotní pojišťovny a je tedy dostupná všem onkologickým pacientům z celé České republiky. Těch zde od roku 2012, kdy bylo Protonové centrum otevřeno, prošlo léčbou již 10 000, a přidávají se k nim i pacienti z dalších 60 zemí světa.

Důvodem je prokazatelná úspěšnost protonové terapie, podpořená mnoha klinickými studiemi, ale také šetrnost této léčby ke zdravým tkáním a orgánům. Ve srovnání s konvenční fotonovou radioterapií je totiž možné díky jeho fyzikálním vlastnostem zacílit protonový paprsek velmi přesně do cílového objemu (oblast nádoru), a tím ušetřit zdravé struktury od nežádoucí dávky záření. Takto se také minimalizují případné nežádoucí účinky léčby, jež se obvykle mohou po radioterapii dostavit.

Víte, že do Protonového centra můžete přijít na konzultaci i bez doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty?

Protonové centrum patří mezi světově nejlepší

Pražské Protonové centrum se ve světě onkologické léčby těší mezinárodnímu respektu a uznání. Světově unikátních výsledků zde dosahují například v léčbě karcinomu prostaty. Úspěšnost protonové léčby, zvláště u nízkorizikových nádorů v časném stádiu, přesahuje 97 %. Pacientovi přitom stačí absolvovat jen 5 ozařovacích frakcí.

Lékaři pražského Protonového centra rovněž vyvinuli jedinečnou technologii léčby karcinomu prsu, kterou již uplatňují v praxi a předávají své know-how kolegům ze zahraničí.

Ve spolupráci s prestižní univerzitou v Oxfordu se Protonové centrum věnuje také léčbě lymfomů. A to není vše: úspěšná je protonová radioterapie i v léčbě dalších typů rakoviny, například nádorů v oblasti hlavy a krku, u nichž je šetrný přístup nezbytný.

Mimořádný přístup k pacientům

Protonové centrum je jedinečné nejen v aplikované léčebné metodě, ale i v tom, jakým způsobem zde jednají s pacienty. Ti jsou zde totiž na prvním místě. Každý pacient má například od vstupní konzultace až do ukončení léčby jednoho konkrétního lékaře, který se mu plně věnuje. Kromě toho dostane k dispozici i svého osobního koordinátora léčby, který pacientovi kdykoliv zodpoví veškeré otázky a vyřeší za něj i nezbytné administrativní formality před zahájením léčby.

V době pandemie koronaviru otevřelo Protonové centrum svým pacientům možnost absolvovat konzultaci s lékařem i formou videohovoru z bezpečí a pohodlí domova. Tato služba je stále k dispozici, a to zcela zdarma.

Spolehlivá diagnostika

Kromě technologií určených k léčbě je Protonové centrum vybaveno i přístroji pro diagnostický screening, včetně unikátního digitálního PET/CT.